என்னில் ஓற் மாற்றம்

மா ஜெம்மிமா அமிர்தராஜ்


இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின. 2 கொரிந்தியர் 5:17

எஸ்எம்எஸ் (99622-81426)  WhatsApp / அல்லது மின்னஞ்சல் (cmedialending@gmail.com) மூலமாக இந்தப் புத்தகத்தைக் கோரலாம்.

இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பெறுவது என்பதை அறிய, இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

கிடைக்கும் புத்தகங்களின் முழுமையான பட்டியல்