சகோதரர் டி.ஜி.எஸ்.தினகரன்

எஸ்எம்எஸ் (99622-81426), WhatsApp அல்லது மின்னஞ்சல் (cmedialending@gmail.com) மூலமாக இந்தப் புத்தகத்தைக் கோரலாம்.

இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பெறுவது என்பதை அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

அப்பொழுது, இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: ஒருவன் என்னைப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்னைத் தான் வெறுத்து, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றக்கடவன்.கொடுப்பான்? மத்தேயு 16:24

Then Jesus said to His disciples, “If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. Matthew 16:24

Books catalog available @ https://cmedialending.in/books/